Robotisk kartläggning

En stor de av användningen av robotar idag kräver robotar som kan lokalisera sig på egen hand, antingen via kartor som de själva har konstruerat, eller via färdiggjorda kartor. Den del av robotiken som sysslar med utvecklingen av denna typ av robotar heter robotisk kartläggning. För att roboten ska kunna utveckla kartor på egen hand, anpassade efter den omgivning den sätts i, måste den ha förmågan att lära sig ny information. Detta kräver att den har förmågan att upptäcka sin omgivning, för att på så sätt kunna samla information om var det är möjligt att ta sig fram, och var det finns hinder. Genom att roboten utrustas med flera källor till sådan information, kan förmågan förbättras.

Flera källor till robotens information om omgivningen gör robotens karta mer pålitlig. Sådana kartor som härstammar från flera källor kallas semantiska kartor, och är ett viktigt redskap bland annat för att anpassa robotar som ska arbeta i ett rum tillsammans med människor. Det kan möjliggöra att roboten utför sin syssla mer effektivt, samt att den undviker att krocka med väggar, möbler och människor. Det här gör att pålitlig navigering hos en robot i regel är både avancerad och dyr. Men forskningen går framåt, och med den kostnadseffektiviteten och smidigheten. Det finns tekniker som är både effektivare och billigare än andra. Vi ska gå igenom några av dem. Men först något om vad denna typ av robotar används inom.

Användningsområden

Robotar som använder sig av kartor används på flera områden. Ett av dem är hushållshjälp. Det kan röra sig om robotdammsugare och robotgräsklippare, som båda har populariserats enormt under de senaste åren, inte minst som en effekt av de sänkta priserna. Det finns dessutom golvrengöringsrobotar, som liknar dammsugarroboten, men tvättar golven. Förutom detta finns det idag också grillrengöringsrobotar och fönsterputsrobotar. Alla dessa gör vardagen enklare för människor genom att minska på hushållsarbetet, och alla är beroende av en autonom kartbildning. Robotar som utvecklar egna kartor används också inom lager, vilket avlastar mänskligt arbete enormt. En viss typ av kartinlärande robotik inspireras av insekter, och det är en teknik som kan göra den här typen av robotar billigare.

Inspiration från myror

Flera delar av robotiken hämtar inspiration från insektsvärlden, bland annat svärmrobotiken. Ali Abdul Khaliq, doktor i datorvetenskap, har skrivit en avhandling om en typ av robotisk kartläggning som kan göra tekniken både billigare och effektivare genom att imitera myror. Dessa insekter navigerar genom så kallad stigmergi, vilket innebär att miljön omvandlas till ett slags externt minne. Detta har Ali Abdul Khaliq inspirerats av, och utvecklat en form av robotik som varken kräver interna kartor eller avancerade sensorer. På så sätt kan denna typ av robotik bli såväl mer effektiv som långt mycket billigare än vanligt. Vad kostar då en robot som lär sig sin egen karta och navigerar på egen hand? Ja, det kan variera ganska mycket.

Kostnad robotisk kartläggning, exempel robotdammsugare

Vill man införskaffa en robotdammsugare kan det vara bra att investera i en lite bättre, eftersom kvaliteten kan variera ganska mycket. Det gäller såväl effektivitet som hållbarhet, och så länge man är ute efter att hitta något som gör jobbet, så får man vara beredd att betala lite extra. Ett exempel på en nätbutik som säljer robotdammsugare erbjuder produkter för priser mellan 2 499 kronor och 10 999 kronor. Det ger en ganska tydlig bild över prisspridningen. Synbarligen rör sig dessa prisskillnader mest om specialfunktioner, som finns hos de dyrare produkterna, men saknas hos de billigare. Det är dock inte det enda, utan även kvalitet i form av hur länge produkten håller brukar vara del av anledningen till prisskillnaden.

Sammanfattning

Robotisk kartläggning är alltså en viktig del av robotiken, som utvecklar många av de robotar som människor behöver i sin vardag. Det finns både robotar som navigerar med hjälp av en färdiggjord karta, och sådana som lär sig att känna igen sin omgivning efter hand, och på så vis utvecklar sin egen interna karta. Ali Abdul Khaliq har utvecklat en typ av robotar som är inspirerade av myrors sätt att navigera, med hjälp av externa kartor, som gör tekniken både billigare och effektivare. Vad framtiden kommer att innebära för denna teknik, vet bara framtiden själv. Klart är hur som helst att det är en teknik vars användning sprids till allt fler områden, och som är här för att stanna.

Leave a Comment