Robotens etymologi

Robotar blir en alltmer integrerad del av både det fysiska och det psykiska mänskliga rummet. Framtiden ser dessutom ut att erbjuda en ökning av denna trend. Men varifrån kommer ordet robot? Första gången som det förekommer i historien är faktiskt i en teaterpjäs, närmare bestämt i “Rossums Universalrobotar”. Den skrevs en tjeckisk författare vid namn Karel Čapek, och offentliggjordes första gången år 1921. Pjäsen blev snabbt populär, och översattes nästan omedelbart till över 30 språk. Första gången som den översattes till svenska var 1934, av Knut Hansson för radioteatern. Kritiker såväl som publik var fascinerade, och hos den tidigare gruppen beskrevs den som provocerande, filosofiskt avancerad och tankeväckande. Det var alltså här som order förekom först.

Cooking kitchen chef character with fork and knife in arms. Food menu concept with friendly robot, black helmet electric wires transistors on gray background copy space

I pjäsen förekommen en slags robotar som tillverkas i en fabrik för att användas som tjänare till människoarten. Vad som skiljer den allmänna nutida bilden av robotar (även om gränserna börjar bli suddiga på denna punkt), är att robotarna i Čapeks pjäs är gjorda av organiskt material. De är alltså varken plåtaktiga eller stela, och kan tänka på egen hand. Robotarna i Rossums Universalrobotar är alltså snarare vad man idag skulle kunna kalla androider. Pjäsen inleds positivt, med integrerade robotar som tycks vara nöjda med sina jobb som hjälpredor för människorna. Det hela kommer dock att utvecklas till ett allt större missnöje. Snart har robotarna organiserat sig, ett uppror uppstår, och människoarten utrotas och tas över av robotarna.

Vad betyder ordet?

Enligt Čapek var det hans bror som gav honom idén till ordet. På tjeckiska betyder “robota” påtvingat arbete eller slavarbete, av den typ som trälar förr i tiden var tvungna att utföra för sina herrar. Detta ord kommer i sin tur från “rab,” som betyder slav. Vad vi förknippar med slavarbete är också mycket likt det arbete som robotar mer och mer kommer att ersätta: monotont, tungt, och utfört under obekväma tider på dygnet. Robotarbete och slavarbete skiljer sig inte så mycket åt i karaktär, mer än att det senare utförs av människor. Ordet uppstod alltså först i teatervärlden, och nästa gång det dök upp var det i litteraturen. Vi har alltså en gemensam nämnare för ordets uppkomst: konst.

Isaac Asimov och “Liar!”

Det var författaren och biokemikern Isaac Asimov som första gången använde ordet i skrift. Det har, uppenbarligen felaktigt, påståtts att Asimov var den första att använda ordet över huvud taget. Enligt Asimov själv, använde han bara ett ord han trodde redan existerade. Asimov uttryckte också om sin föregångare, Karel Čapek, att hans pjäs vari ordet först dök upp, är en mycket dålig sådan. Den enda anledningen till att pjäsen har nått en sådan status att den ens är ihågkommen är att ordet som kom att bli så viktigt uppfanns där. Det är förstås upp till betraktaren att avgöra om Asimovs ord stämmer eller inte, men sant är att Čapek framför allt koms ihåg idag på grund av ordet robot.

Robotikens lagar

För att undvika den situation som Čapek porträtterade i “Rossums Universalrobotar,” och som har kommit att spela en så stor roll i science fiction efter det, skrev Asimov Robotikens tre lagar. Dessa skrevs i samarbete med J W Campbell, dåvarande redaktör för tidskriften “Astounding Science Fiction,” där Asimov skrev noveller. Dessa noveller samlades sedan i en novellsamling under namnet “I, Robot” (som bara delar namn och tema, inte handling, med hollywoodfilmen). Robotikens tre lagar handlar om att robotar måste värna om och underkasta sig i första hand människoliv, i andra hand människors order, och i tredje hand sin egen existens. Essensen av dessa lagar är att inga robotar får ta makten över och orsaka mänskligheten skada.

Sammanfattning

Så, ordet robot dök alltså först upp i en teaterpjäs, och sedan i en science fiction-novell, för att först via denna omväg ta plats inom vetenskapen. Ordet härstammar från det slaviska “rab,” som betyder slav, genom “robota” som kan översättas med slavarbete. Karel Čapek och Isaac Asimov är de namn som är viktigast för robotbegreppets uppkomst, och det är upplysande att se hur det är i fantasins värld, materialiserad i konsten, som ord ofta får liv. När det kommer till att förutspå och fantisera om framtiden är science fiction-genren ofta i framkant om man jämför med vetenskapen, och kanske är det här ett exempel på detta. Robot-begreppet kommer att finnas med oss en lång tid in i framtiden.

Leave a Comment