Programmering och robotik

Robotik inom utbildning och programmering är ett väldigt brett uttryck som kan innebära olika former av aktiviteter, program, plattformar, eller utbildningskällor. Det blir allt vanligare att fler och fler skolor använder denna teknik i utbildningssyfte. Målet med robotikutbildning är att utveckla studenternas kunskaper och färdigheter när det kommer till att analysera, designa och driva robotar. Det handlar även om olika former av robotar i varierande storlek. Det kan till exempel vara en mobil robot. Hur avancerad kursen är beror på vilken nivå som studenterna ligger på och vilken bakgrund de har. Den enklaste nivån av denna utbildning börjar redan i grundskolan och fortsätter sedan till kandidatexamen på högskolenivå. Det kan antingen handla om en utbildning i sig eller för att göra annan utbildning roligare.

Ingenjörer inom robotik har som uppgift att designa, sköta om samt utveckla robotar. Det är även deras uppgift att genomföra forskning för att expandera potentialen inom robotteknik. Eftersom robotar idag har blivit ett populärt inslag både i skolor och i andra miljöer ökar även intresset för teknik och programmering. Därför ingår robotik i många datavetenskapskurser både på gymnasie- och universitetsnivå. Det har också blivit vanligt att olika teknikföretag samarbetar med skolor och visar upp robotar eller håller föreläsningar. Det rör sig både om material anpassat för små barn på grundskolenivå och mer avancerad teknik anpassat för högskolor. Oftast är det kurser som du kan välja som tillval eller så ingår de om du läser någon form av teknikutbildning.

Olika former av robotik

Generellt sett kan man säga att det finns tre olika typer av roller för robotik inom utbildning. Den första är att robotar används i utbildningssyfte. Till en början får barn i 5-6 årsåldern lära sig väldigt simpla algoritmer genom att programmera olika objekt. I vissa länder har det till och med gått så långt att alla elever får sin egen robot som följer dem genom skolgången. Det finns även flera tävlingar som de kan delta i under ett läsår. Utmaningarna handlar antingen om någon form av programmering eller att bygga en robot från grunden. Tävlingar bidrar till att öka motivationen hos eleverna plus att de blir tidigt insatta i teknikens värld, vilket behövs i dagens samhälle.

Den andra formen av robotik är när robotar assisterar och fungerar som ett hjälpmedel i utbildningen. Detta är vanligt exempel inom medicinska utbildningar där man använder sig av robotar för att garantera sina patienters säkerhet. Med robotar kan man simulera en så verklig situation som möjligt som liknar den du kommer ställas inför när du är färdigutbildad. Det tredje användningsområdet är att använda virtuella robotar som kan förmedla information till barn som är sjuka eller frånvarande av annan orsak. Då kan de ändå delta i lektionerna genom att följa utbildningen via en skärm. I framtiden finns det planer att göra robotiken så pass avancerad att robotar kan assistera lärare i själva utbildningen. Detta är dock fortfarande i planeringsstadiet.

Hur ser framtiden ut för robotik inom utbildning?

Det har talats väldigt gott om robotik och utbildning i många delar av världen. Bland annat har ett ledande robotikföretag i Sydkorea sagt att det är det bästa sättet att lära sig eftersom du själv får prova på att programmera eller liknande. Studenterna får en bild av de utmaningar som de kan ställas för i verkliga livet. Teknik är en väldigt framstående del av vårt samhälle idag och om du lär dig programmering och att tänka logiskt vid en tidig ålder kommer du ha stora fördelar senare i livet. Det behöver inte ens handla om teknik eller matematik utan robotar kan även vara väldigt användbara i andra ämnen. Ju tidigare elever lär sig att använda det desto bättre.

En stor del av robotikens framtid hänger på om det finns investerare som är villiga att satsa pengar på att utveckla robotar. Det är även viktigt att involvera lärare och få dem intresserade av att inkludera robotar i sin utbildningsplan. Det pågår fortfarande ett arbete med hur robotiken ska inkluderas i läroplanen. Det som är mest intressant hos eleverna är att bygga och designa robotar, lära sig programmering samt att bli introducerade till forskning och matematik. Det pågår även en utvärdering om vilka robotar som ska användas till vilken form av utbildning. Det finns olika sätt att se på detta om man jämför Europa och Asien. I Sverige finns det till exempel flera programmeringskurser som du kan söka till på högskolan.

Leave a Comment