Hemsida

Robotik idag

Vad är robotik? Det och mycket annat kommer du få svar på denna sajt! Robotik är en avancerad typ av teknik som innefattar konstruktion, design, tillverkning och drift av robotar som kombineras med elektronik, datavetenskap, konstgjord intelligens (AI), mekatronik, bioteknik och nanoteknik. Det finns robotar överallt i dagens samhälle, allt från robotar som mjölkar kor till robotdammsugare i hemmet och robotarmar för rymdfarkoster eller rymdstationer. Dagens robotik existerar med andra ord redan i vårt moderna samhälle utan att vi är riktigt medvetna om det. Det var säkerligen robotar som byggde både din bil och tvättmaskin och varorna som beställdes online hämtades troligen från ett lager av en robot. Industriella robotar som hanterar gaskällor djupt under vattenytan som levererar gas till våra storstäder eller förarlösa robotfordon som de elektriska tågen på många olika internationella flygplatser. Förenklat kan man säga att robotik är en gren av teknik som handlar om robotar och att robotar är programmerbara maskiner. Det finns tre viktiga faktorer som utgör en robot, att robotar samarbetar med den fysiska världen via sensorer och manöverdon, att robotar är programmerbara samt att robotar är normalt sett automatiska eller halvautomatiska. Dock styrs vissa robotar av en mänsklig operatör som exempelvis telerobotik men klassificeras ändå som en gren av robotiken vilket visar att definitionen av robotiken inte är helt tydlig. Lustigt nog är det förvånansvärt svårt att få experter att komma överens om vad som exakt utgör en robot. En del anser att en robot måste kunna tänka och fatta beslut men det finns ingen standarddefinition av robottänkande.

Robotik och konstgjord intelligens

För att en robot ska kunna tänka innebär det att en robot måste ha en viss grad av konstgjord intelligens (AI) vilket är en gren av datavetenskap. Det handlar om att utveckla datorprogram för att slutföra uppgifter som annars skulle kräva mänsklig intelligens. AI-algoritmerna kan ta itu med lärande, problemlösning, uppfattning, språkförståelse och logiskt resonemang. Eftersom det inte räcker med att enbart tala om för en maskin vad den ska göra behöver man använda en algoritm som talar om hur det ska göras. Konstgjord intelligens används idag på många olika sätt dagligen inom den moderna världen. Till exempel används AI-algoritmer i Googles sökningar och SatNav-sökare men de flesta AI-programmen används inte för att styra robotar. När konstgjord intelligens används för att styra robotar är AI-algoritmerna bara en del av det större robotsystemet, som dessutom innefattar sensorer, manöverdon samt icke AI-programmering. Den viktigaste aspekten som skiljer konstgjord intelligens från mer konventionell programmering är just ordet intelligens. Icke AI-program utför helt enkelt en definierad instruktionsföljd medan AI-program mimar någon grad av mänsklig intelligens. Vad är robotar med konstgjord intelligens? AI-robotar är bron mellan robotik och konstgjord intelligens och är robotar som styrs av AI-program. Många robotar är inte AI och fram till ganska nyligen kunde samtliga industrirobotar endast programmeras för att utföra en serie repetitiva rörelser vilket inte kräver artificiell intelligens. Icke-intelligenta robotar är begränsade i sin funktionalitet och Al-algoritmer är ofta nödvändiga för att roboten ska kunna utföra mer komplexa uppgifter.

Sammanfattning

Robotik och konstgjord intelligens är som sagt två helt olika saker. Robotik är att bygga robotar medan AI handlar om programmering av intelligens. Men så kom en variant av robotar som kallas för programvarorobotor, Software robot, och är benämningen som givits till en kategori av datorprogram som automatiskt arbetar för att göra klart en virtuell uppgift. Dessa är alltså inte fysiska robotar och existerar endast i en dator. Typexempel för detta är sökmotorn webcrawler som skannar webbplatser på nätet och kategoriserar dem för sökning. En del avancerade programvarorobotor kan även inkludera AI-algoritmer. Men robotrobotar är dock inte en del av robotiken. Robotik och dess teknologiska utveckling framåt är mycket snabb. Hur avancerade och vad robotar kommer kunna göra i framtiden är svårt att förutsäga. Vi kan dock vara helt säkra på att robotiken kommit för att stanna och att dess utveckling framåt alltid skapar stora och bestående förändringar av vårt samhälle. I en relativt nära framtid kommer säkerligen många hushåll att använda sig av robotar och kanske till och med en förarlös bil. Robotar för hemmet kan bestå av städrobotar, robot för utbildning, kanske en trädgårdsrobot som bekämpar ogräs och skadedjur. I dag forskas det på självlärande robotar som assistenter på arbetsplatser samt den nya robottekniken som ger robotarna sinnen där de kan höra och se, känna fysisk närvaro, dofter samt med ultraljudteknik flytta på sig om de är i vägen. Allt detta gör att robotikens framtida utveckling är oerhört fantasieggande och spännande att titta på.

Leave a Comment