Aspekter av robotik

Robotar används inom allt fler områden idag, och i framtiden kommer det med allra största sannolikhet att öka ytterligare. Den basala funktionen som robotar brukar ha är att ersätta människor när det kommer till en viss typ av arbete. Det kan röra sig om arbete som är för farligt för människor, eller för monotont för att en människa ska trivas med det i längden. Det finns också robotar som är avsedda att likna människor på ett eller annat sätt, och sådana robotar kallas androider, eller humanoida robotar. Många gånger hör de till ett fält av robotiken som inspireras av biologiskt liv. Vi ska gå igenom ett subfält inom denna robotik nedan. Robotiken kan, med ett vidgat begrepp, sägas vara daterad ända bak till antiken. Detta om man med robot menar en maskin som fungerar på egen hand. Idag har vi ofta ett snävare robotbegrepp.

Vad vi menar med en robot idag, är i regel en maskin som kan utföra avancerade uppgifter, och utföra sådant arbete som annars bara människor kan genomföra. Det rör sig dessutom i allt högre grad om utförandet av sådana uppgifter som är för komplicerade för en mänsklig intellektuell förmåga, och för farliga och/eller tunga för den mänskliga kroppsliga förmågan. Denna typ av robotik kom att utvecklas först under 1900-talet, även om redskap som förlänger den mänskliga kroppen och hjärnan har använts mycket längre än så. Robotar används idag inom många områden i det mänskliga samhället, bland annat för att hjälpa till i hushållet, till krigföring, inom vetenskapen och i kommersiell produktion. Det är ett fält som överlappar många andra fält, och dessutom ett diversifierat område, vilket gör det svårt att överblicka hur det kommer att utvecklas i framtiden. Att det kommer att vidgas, är dock en sak som är säker.

Bio-inspirerade robotar

Delar av robotiken hämtar sin inspiration från naturen. Evolutionär robotik försöker att efterlikna den biologiska evolutionen, genom att låta en robot lära sig genom ”trial and error”. Hos robotar som programmeras av människor och sedan agerar utefter denna programmering är beteendet begränsat till den ursprungliga algoritmen. När det gäller robotar skapade med teknik från den evolutionära robotiken är det annorlunda. Denna typ av robotar kan nämligen lära sig av sin omgivning, genom slumpmässiga försök, som utvecklar den ursprungliga algoritmen och anpassar den efter den aktuella uppgiften. Denna typ av robotar utvecklas dessutom i generationer genom fortplantning, även den inspirerad av biologiskt liv. Evolutionär robotik bär därför på förmågan att skapa robotar som blir bättre på sin uppgift över generationer. Genom att algoritmer paras med varandra, även detta slumpmässigt och genom ”trial and error”, så kan mer och mer effektiva algoritmer med tiden uppstå.

Robotar inom militären

Robotar inom militären har använts ända sedan andra världskriget, då både Tyskland och Sovjet effektiviserade sin krigföring genom förarlösa robotar. Då rörde det sig om bandvagnar i liten skala, som fjärrstyrdes och på så vis kunde ta sig fram och orsaka skada, utan att riskera att en av de egna soldaterna skadades. Idag har frekvensen av användningen av robotar inom militären fullständigt exploderat, och inte bara landgående robotar, utan även flygande obemannade krigsmaskiner, så kallade drönare, är vanliga. En typ av den bio-inspirerade robotiken har dessutom förekommit i experiment som den amerikanska militären har utfört. Det rör sig om så kallad svärmrobotik, som försöker efterlikna svärmbeteenden hos insekter, det vill säga flera individer som agerar som en, eller åtminstone samarbetar. Det har förekommit experiment med denna typ av robotik för att framställa konstgjorda arméer. Robotikens utveckling används inte enbart konstruktivt, med andra ord.

Sammanfattning

Många delar av det mänskliga samhället ingår i robotikens utveckling. Det rör sig om hjälp i hushållet, om effektivisering av militär verksamhet, om vetenskap och kommersiell produktion. Ibland behöver vi robotar för att uppgiften som ska utföras är för farlig för människor, ibland är den för tung, och många gånger är den helt enkelt för tråkig. Många gånger kan dessutom robotar utföra uppgifter bättre än människor. De begår färre misstag, kan göra mer exakta och omfattande beräkningar, och vistas i miljöer där människor skulle vantrivas eller som skulle vara skadliga för en levande varelse. Utvecklingen av de humanoida robotarna, som vi inte har tagit upp närmare just i denna artikel, kommer dessutom mer och mer att sörja för mänskliga behov som närhet och kontakt. Det finns redan robotar som utför terapi, för att nämna ett exempel. Robotikens utveckling kommer att vara spännande att bevaka i framtiden.

Leave a Comment