Användningen av robotar och applikationer

De blir mer och mer integrerade i vår vardag, på fler och fler områden och med en effektivitet som för bara några årtionden var omöjlig att föreställa sig. Robotarna är här, och det är de för att stanna. Vi är så beroende av deras hjälp idag att det knappast är möjligt att tänka sig ett liv utan dem. Och många gånger vet vi inte ens om det. Vi ska i korthet behandla några av de viktigaste områdena på vilka robotar har tagit över idag, och den första vi tar upp är inom militären. Med militära robotar menas sådana farkoster som antingen fjärrstyrs eller förflyttar sig på egen hand, och alltså förflyttar sig och agerar utan soldater närvarande inuti. De används såväl för transport och för medicinsk hjälp och räddning av skadade som för attack. Det är inte en så ny företeelse som det ofta verkar.

Redan under andra världskriget dök det faktiskt upp militära robotar som fjärrstyrdes för att minska risken för förlust i form av soldaters liv. Både Tyskland och Sovjet använde sig av militära robotar, utformade som bandvagnar i mindre storlek. Sedan dess har utvecklingen av krigsrobotar gått snabbt och idag finns en stor variation, alltifrån små typer av bandvagnar och andra markgående militära robotar, till drönare och andra flygande obemannade krigsfarkoster finns på marknaden. Idag används i princip alltid obemannade farkoster, i kombination med bemannade dito, i krig. Produktionen begränsas något enligt Genevekonventionen, enligt vilken proportionalitet och nödvändighet, bland annat, är styrande principer. På grund av detta bör inte helautonoma militära robotar produceras, eftersom en människa bör ligga bakom besluten som tillämpar dessa principer. Men krig är, lyckligtvis kanske, inte det enda området där robotar har tagit plats i vår värld.

Hushållsrobotar

Det finns redan väletablerade robotar på marknaden med syftet att underlätta människors hushållsarbete. De kanske mest välkända är robotgräsklipparen och robotdammsugaren. Men det är långt ifrån de enda som finns att tillgå idag. Det finns också ytterligare städrobotar, till exempel golvrengöringsroboten, som till skillnad från robotdammsugaren tvättar golvet. De ser dock snarlika ut och är svåra att skilja från varandra bara till det yttre. Förutom golvet finns det dessutom en robot som kan hjälpa dig att göra rent din grill, en grillrengöringsrobot. Något för alla som tycker att rengöringen av grillen är en pest men älskar att grilla? Det finns också fönsterputsrobotar, som förutom fönster dessutom kan hjälpa dig att rengöra speglar och andra ytor som är glatta och dessutom tråkiga att göra rent själv. Stora delar av dagens robotteknik befinner sig dock fortfarande i forskares och uppfinnares idévärldar.

Nanorobotar

Nanorobotar är en sådan typ av robotar som till en avgörande del existerar på utvecklingsstadiet. Man definierar en nanorobot genom storlek och precision. Även robotar som är något större än nanostorlek, men som kan agera på nanonivå, räknas till denna typ av robotar. Men redan där finns det idéer om vad den här typen av robotik kommer kunna vara bra för. För det första, tror man, kommer nanorobotar att användas inom medicinen. De kan komma att kunna hjälpa människor med cancer, i det att de har förmågan att söka upp och förstöra cancerceller – det är vad forskare tror och siktar på. Dessutom tror man att nanorobotar kommer att kunna hjälpa i arbetet mot miljöförstöring, genom att mäta och förstöra giftiga kemikalier i atmosfären. Framtiden kommer förmodligen att kunna ge exempel på en mängd fler användningsområden för den här typen av robotar.

Svärmrobotik som slutord

Ytterligare en viktig typ av robotar, som möjligen kan komma att populariseras i framtiden är svärmrobotar. Detta är sådana robotar som fungerar i grupp, det vill säga, som består av en mängd individer men agerar som en. Inspirationen till forskningen inom svärmrobotik kommer till stor del av insekter som lever i svärmar. Återstår att se vad en sådan teknik kan innebära för mänskligheten! Vare sig det rör sig om militära robotar, hushållsrobotar, nanorobotar eller svärmrobotar, så är det nog många som är tacksamma om de håller sig till framför allt de två första av Asimovs tre robotlagar, som går ut på att aldrig skada en människa, samt alltid följa en människas order (om detta inte går ut över den första lagen). Det är en spännande utveckling, med såväl möjligheter som risker, och det är lyckligtvis de flesta forskare väl medvetna om.

Leave a Comment